Wstęp

Poniżej prezentujemy listę wybranych przez nas publikacji dotyczących łucznictwa. Większość ze znajdujących się na niej pozycji można pobrać w postaci pliku pdf klikając na napis Pobierz umieszczony pod obrazkiem przedstawiającym miniaturkę pierwszej strony danej pracy. Każda pozycja na liście zawiera tytuł pracy, autora lub autorów, krótki opis oraz informację o liczbie stron i rozmiarze pliku do pobrania.

W poniższe pole możemy wprowadzić interesujący nas tekst, którego chcemy szukać w tytułach i opisach publikacji z listy.

Otrzymane wyniki możemy następnie przefiltrować względem języka, w którym została napisana dana praca


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  Archery Warm Ups

  Tim Goodwin, FitForArchery.com
  17 str., 1,6 MB

  Napisany w nieco gawędziarskim stylu artykuł, którego celem jest skłonienie łuczników do odejścia od bezmyślnie powtarzanych rozgrzewek, które widzieli u innych i do świadomego wykonywania tej części treningu. Autor proponuje zestaw ćwiczeń (każde okraszone stosownymi zdjęciami), które mają lepiej przygotować nasze ciało do powtarzalnego strzelania z łuku. Z publikacji równie dużo co o rozgrzewce dowiadujemy się o życiorysie i doświadczeniach autora.


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  Warm up and stretching exercises

  Pioneer Archers Inc.
  3 str., 886,1 kB

  Krótki i zwięzły artykuł opisujący dlaczego powinniśmy rozgrzać się przed wysiłkiem i jak należy to robić. Zasadniczą część publikacji stanowią rysunki przedstawiające ćwiczenia zalecane podczas rozgrzewki łuczniczej. Warto je wydrukować i powiesić w widocznym miejscu w swoim klubie łuczniczym.


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  Łucznictwo - teoria i praktyka szkolenia

  Materiały szkoleniowe Polskiego Związku Łuczniczego
  99 str., 1,7 MB

  Podręcznik łucznictwa przygotowany przez PZŁucz. Jest to obszerne i kompletne wprowadzenie do strzelania z łuku pomocne zarówno zawodnikom jak i trenerom. Z publikacji dowiemy się wiele o podstawowych aspektach łucznictwa takich jak: zasady bezpieczeństwa, dobór i przechowywanie sprzętu oraz prawidłowa technika strzelania. Autorzy poruszyli również bardziej zaawansowane zagadnienia np. regulacja łuku, korygowanie błędów, szkolenie zawodników, organizacja zawodów itp.


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  FITA Coach's Manual - Entry Level

  FITA Coaches Committee
  231 str., 8,6 MB

  FITA (obecnie WA od World Archery) to międzynarodowa instytucja wyznaczająca standardy łucznicze. Jednym z jej zadań jest szkolenie i edukacja zarówno zawodników, jak i trenerów łucznictwa. Opisywana publikacja to poradnik skierowany właśnie do trenerów i poruszający podstawowe kwestie związane ze szkoleniem zawodników na przykład zasady bezpieczeństwa, prawidłowa technika, organizacja i planowanie zajęć, gry i zabawy łucznicze. Niezwykle ciekawy jest rozdział poświęcony pracy z niepełnosprawnymi łucznikami.


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  FITA Coach's Manual - Intermediate Level

  FITA Coaches Committee
  242 str., 20,3 MB

  Jest to kontynuacja poradnika dla trenerów wydanego przez FITA. Ta część jest przeznaczona dla osób pracujących z łucznikami, którzy opanowali już podstawową technikę i zamierzają startować w zawodach. Praca jest podzielona na niezależne moduły, każdy pisany przez innego autora. Poruszane są zagadnienia takie jak wybór i indywidualne dopasowywanie sprzętu, przygotowanie do startu w zawodach, oficjalne zasady i regulacje FITA, detale dotyczące techniki łuczniczej i inne.


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  Recurve Bow Shooting Form

  FITA Coaches Committee
  24 str., 2 MB

  Jest to jeden rozdział z FITA Coach's Manual - Intermediate Level poświęcony technice strzelania z łuku olimpijskiego. O ile przeczytanie całego poradnika FITA może dla wielu okazać się zbyt męczące, to z tym rozdziałem powinni zapoznać się wszyscy strzelający.


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  Fundamentals of the Design of Olympic Recurve Bows

  Lieu D.K .(University of California, Berkeley), Kim Jinho, Kim Ki Chan (Korea National Sport University)
  14 str., 899,5 kB

  Autorzy badają mechanikę współczesnego łuku olimpijskiego. W pracy pokazano, jak stosowane obecnie materiały oraz technologie wykonania poszczególnych części łuku wpływają na jego sprawność. Do tekstu dołączono liczne wykresy, zdjęcia i obrazki ułatwiające jego zrozumienie.


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  Arrow Tuning and Maintenance Guide

  EASTON, The Complete Archer's Resource 2nd Edition
  32 str., 528,4 kB

  Znany producent strzał - firma EASTON - opublikował dokument zawierający szczegółowe informacje o prawidłowym doborze strzał i „zgraniu" ich z resztą wyposażenia łuku. W pierwszym rozdziale opisano najczęściej występujące problemy związane z nieprawidłowym lotem strzał wraz z testami pozwalającymi określić łucznikowi, z którą nieprawidłowością ma do czynienia. Podane są również instrukcje, jak skorygować każdy ze znalezionych błędów. Druga część tekstu to opis prawidłowego obchodzenia się ze strzałami. Dokument przeznaczony jest zarówno dla osób strzelających z łuków klasycznych, jak i dla miłośników łuków bloczkowych.


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  Reference Guide for Recurve Archers

  Murray Elliot for Grange and Balbardie archery clubs
  66 str., 819,8 kB

  Bardzo przystępne wprowadzenie do łucznictwa. Opisany został zarówno sprzęt łuczniczy wraz z instrukcją poprawnego ustawienia go, jak i technika łucznicza oraz najczęściej popełniane przez początkujących błędy. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony metodom treningu. Znajduje się tam opis wielu ćwiczeń, które możemy wykonywać w ramach rozgrzewki, ale również tych, które pozwalają poprawiać poszczególne elementy techniki łuczniczej. Dodatkowo, mamy też krótką wzmiankę o treningu mentalnym. Na końcu przydatny słowniczek oraz obszerny zbiór odnośników do materiałów w internecie (niektóre niestety już nieaktualne).


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  Shooting Technique - Biomechanics

  Jim Larven, Archery Australia Inc. Coaching and Standards Committee
  28 str., 3 MB

  Spojrzenie na łucznictwo z punktu widzenia biomechaniki. Pierwsza połowa pracy to przypomnienie z anatomii człowieka: budowa układu kostnego w dłoni i ramieniu, zasada działania mięśni itp. W drugiej części opisano jak zmiany pozycji łucznika wpływają na rozkład sił występujących przy strzelaniu. Godna polecenia lektura.


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  On the Mechanics of the Bow and Arrow

  B.W. Kooi, PhD-thesis, Mathematisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands (1983)
  176 str., 1,4 MB

  Rozprawa doktorska poświęcona mechanice łuku i strzały. W pracy bardzo szczegółowo rozważane są modele matematyczne dla trzech rodzajów łuków: łuk prosty, łuk refleksyjny „statyczny" oraz łuk sportowy. Rozważane modele opisują zachowanie łuku od nałożenia cięciwy i strzały, poprzez naciągnięcie i zwolnienie cięciwy aż do momentu, gdy strzała opuściła łuk. Do pełnego zrozumienia pracy wymagana jest znajomość m. in. mechaniki, analizy matematycznej, równań różniczkowych cząstkowych oraz metod numerycznych.


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  On the Mechanics of the Modern Working-Recurve Bow

  B. W. Kooi, Computational Mechanics 8: 291-304 (1991)
  21 str., 254,7 kB

  Wybrany rozdział z obszernej pracy On the Mechanics of the Bow and Arrow. Autor w tym fragmencie skupia się na mechanice współczesnych łuków olimpijskich, więc może to zainteresować czytelników, którzy nie mają motywacji do zapoznania się z całą pracą. Niestety, w dalszym ciągu do pełnego zrozumienia tekstu wymagana jest znajomość matematyki na poziomie akademickim.


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  Controlling Bow Behaviour with Stabilisers

  Steve Ellison
  20 str., 111,5 kB

  Krótka publikacja z dedykacją dla osób, które często zastanawiają się lub są pytane „Po co te kijki sterczące z łuku?". Oprócz odpowiedzi na to pytanie, w tekście zawarto również porady dotyczące konfiguracji i ustawienia stabilizatorów. Autor używa pewnych pojęć związanych z fizyką, ale za każdym razem przystępnie je tłumaczy, więc do zrozumienia pracy nie jest konieczne żadne wcześniejsze przygotowanie.


 • Podgląd pierwszej strony. (Pobierz)

  Equipment Set Up - Recurve Bow

  Jim Larven, Archery Australia Inc. Coaching and Standards Committee
  11 str., 1,6 MB

  Zbiór podstawowych, najważniejszych zasad dotyczących ustawiania i dopasowania sprzętu łuczniczego. Z pewnością nie zaspokoi to ciekawości co bardziej dociekliwych czytelników, ale jako lektura do poczytania w autobusie lub tramwaju nada się idealnie.


Jeśli znasz interesującą pracę na temat łucznictwa, której nie ma na powyższej liście, to będziemy wdzięczni, gdy napiszesz nam o tym na adres strona [małpka] robinhood [kropka] waw.pl