Zawody o Wielką Nagrodę Robin Hooda 2023-2024

L.p. Imię i Nazwisko I Runda (21.05.2023) K (2×18m) P1 II (16.08.2023) K (2×18m) P2 III (02.11.2023) K (2×18m) P3 IV (29.02.2024) K (2×18m) P4 SUMA* SP*
JAWORSKI Stanisław 520(258)25505(250)13520(262)25480(237)11
KUBAS Tomasz 514(253)16535(262)25519(260)20518(260)20
ŚLEDŹ Arkadiusz 508(257)13515(244)20512(260)13468(243)9
GŁUCH Kuba 474(229)11474(231)10441(220)7
JOHN 418(221)8454(234)10481(243)11519(259)25
CIEŚLA Mateusz 306(158)2
DĄBROWSKA Anna 518(266)20507(256)16516(255)16
DUDA Jakub 319(144)3328(210)5
GRAJEWSKA Wiktoria 397(195)7
GROSZEK Weronika 361(169)6414(225)8417(209)9374(169)5
HEJWOWSKI Czcibor 401(214)7381(216)6
KŁOSIEWICZ Cezary 443(211)9480(245)11321(133)2
KOŁODZIEJ Antoni 264(127)0
KRÓL Michał 331(162)4261(136)2
KRZYŻANEK Krystyna 473(233)10
KWIATKOWSKI Oliwier 302(157)4
MOCZENIAT Daniel 369(190)4
NOWAKOWSKI Kamil 275(139)0250(99)1315(173)1299(154)1
NOWOŻYCKI Bartosz 470(238)10
ORŁOWSKA Alicja 299(166)1
PAWLAK Wiktor 489(243)13
PIOTROWICZ Jan 310(124)2289(135)3258(141)0293(121)0
POŻOGA Mariusz 359(180)4
PYSKŁO Kinga 382(200)7368(155)6
RYNIAK Dominik 346(140)3
ŚLEDŹ Antonina 333(180)5426(206)9325(194)3431(206)6
TRESZCZYŃSKI Marcin 400(235)8
WAWRZYNIAK Dominik 375(193)5446(227)8
ŻARNOWIECKA Alicja 513(256)16

Kwalifikacje

W roku 2023 oraz 2024 formuła klubowych zawodów o Wielką Nagrodę Robin Hooda 2023-2024 uległa kilku zmianom. W odróżnieniu od lat ubiegłych, kwalifikacje nie odbywają się już w sobotę tuż przed zawodami, lecz prowadzone są w dowolnym momencie na dowolnym treningu w tygodniu w formie indywidualnych zgłoszeń. Aktualna lista wywieszona jest zawsze na tablicy w klubie - osobna lista będzie prowadzona dla sekcji łuków sportowych (olimpijskich), a osobna - dla łuków tradycyjnych .

Aby wyrównać szanse dla wszystkich startujących, postanowiliśmy powrócić do poprzedniego, skróconego systemu punktacji tj. za I miejsce liczba punktów wynosi 25, za II miejsce - 20, za III miejsce - 16, za IV miejsce 13, a następnie kolejno 11, 10, 9, itd. W kolumnie oznaczonej literką "P(liczba)" znajduje się suma punktów pucharowych zdobytych przez każdego zawodnika w danej rundzie. Przedostatnia kolumna, opatrzona etykietą "SUMA", wskazuje sumę wszystkich punktów pucharowych zdobytych przez danego zawodnika. Ostatnia kolumna, oznaczona "SP", sumuje wszystkie punkty wystrzelane przez danego zawodnika w całym cyklu zawodów - liczba punktów wskazana w tej kolumnie pozwala również rozstrzygnąć ewentualne baraże, jeśli dwóch lub więcej zawodników będzie posiadać tę samą liczbę punktów pucharowych.

Poniżej znajduje się kwalifikacyjna tabela pomocnicza (tworzona na podstawie strzelonych kwalifikacji, tuż przed pierwszymi zawodami w cyklu):

L.p. Imię i Nazwisko I Runda (21.05.2023) K (18m) II (16.08.2023) K (18m) III (02.11.2023) K (18m) IV (29.02.2024) K (18m)