Zawody o Wielką Nagrodę JuniorHooda 2017

L.p. Imię i Nazwisko I Runda (18m) P1 II Runda (18m) P2 SUMA* SP*
Ewelina Lisiecka 2252521720
Magdalena Głazek 17516
Joanna Żurko 1331318016
Zuzanna Kwiatkowska 1762015113
Krzysztof Rak 25425