Zawody o Wielką Nagrodę Robin Hooda Łuk Tradycyjny 2023

L.p. Imię i Nazwisko I Runda (21.05.2023) K (2×18m) P1 II (16.08.2023) K (2×18m) P2 SUMA* SP*
JANKOWSKA Sylwia 349(195)20336(180)10
KRÓL Michał 325(174)16335(163)9
KUBAS Tomasz 481(240)25486(251)25
LIPOWIECKI Piotr 323(144)13378(169)13
MAŁECKA Inga 381(190)16
MIERZEJEWSKI Krzysztof 203(77)10
PATINO Catalina 227(119)6
PIEKARZ Michał 288(128)7
SADOWSKA Magdalena 321(177)11403(195)20
SOSZYŃSKI Maciej 349(165)11
SZOTAVA Jordan 166(90)5
ŚLEDŹ Arkadiusz 301(152)8

Kwalifikacje

W roku 2022 formuła klubowych zawodów o Wielką Nagrodę Robin Hooda 2022 uległa kilku zmianom. W odróżnieniu od lat ubiegłych, kwalifikacje nie odbywają się już w sobotę tuż przed zawodami, lecz prowadzone są w dowolnym momencie na dowolnym treningu w tygodniu w formie indywidualnych zgłoszeń. Do finału danej rundy przechodzi pięcioro zawodników z najwyższymi wynikami z kwalifikacji. Aktualna lista wywieszona jest zawsze na tablicy w klubie - osobna lista będzie prowadzona dla sekcji łuków sportowych (olimpijskich), a osobna - dla łuków tradycyjnych .
Aby wyrównać szanse dla wszystkich startujących, postanowiliśmy powrócić do poprzedniego, skróconego systemu punktacji tj. za I miejsce liczba punktów wynosi 25, za II miejsce - 20, za III miejsce - 16, za IV miejsce 13, a następnie kolejno 11, 10, 9, itd.

Poniższa tabela przedstawia wyniki kwalifikacji dla sekcji łuków tradycyjnych:

L.p. Imię i Nazwisko I Runda (21.05.2023) K (18m) II (16.08.2023) K (18m)