Zawody o Wielką Nagrodę Robin Hooda Łuk Tradycyjny 2023-2024

L.p. Imię i Nazwisko I Runda (21.05.2023) K (2×18m) P1 II (16.08.2023) K (2×18m) P2 III (02.11.2023) K (2×18m) P3 IV (29.02.2024) K (2×18m) P4 SUMA* SP*
JANKOWSKA Sylwia 349(195)20336(180)10285(141)9332(166)11
KACZOR Szymon 312(165)11349(178)16
KRÓL Michał 325(174)16335(163)9420(217)20
KUBAS Tomasz 481(240)25486(251)25465(234)25451(235)25
LIPOWIECKI Piotr 323(144)13378(169)13378(196)16
MAŁECKA Inga 381(190)16360(151)13431(206)20
MIERZEJEWSKI Krzysztof 203(77)10
PATINO Catalina 227(119)6286(157)10
PIEKARZ Michał 288(128)7
SADOWSKA Magdalena 321(177)11403(195)20297(146)10337(184)13
SOSZYŃSKI Maciej 349(165)11
SZOTAVA Jordan 166(90)5
ŚLEDŹ Arkadiusz 301(152)8

Kwalifikacje

W roku 2022, na prośbę naszych łuczników, zorganizowaliśmy pierwszy cykl zawodów o Wielką Nagrodę Robin Hooda w kategorii łuków tradycyjnych. Z uwagi na mniejszą liczbę chętnych, postanowiliśmy połączyć rundy z roku 2023 z kilkoma rundami roku 2024.

Kwalifikacje do zawodów odbywają się jak w przypadku łuków klasycznych - w dowolnym momencie, na dowolnym treningu w tygodniu, w formie indywidualnych zgłoszeń. Aktualna lista punktowa wywieszona jest zawsze na tablicy w klubie. W kolumnie oznaczonej literką "P(liczba)" zastosowany został system punktacji pucharowej używany dotychczas w kategorii łuków klasycznych tj. za I miejsce liczba punktów wynosi 25, za II miejsce - 20, za III miejsce - 16, za IV miejsce 13, a następnie kolejno 11, 10, 9, itd. Przedostatnia kolumna, opatrzona etykietą "SUMA", wskazuje sumę wszystkich punktów pucharowych zdobytych przez danego zawodnika. Ostatnia kolumna, oznaczona "SP", sumuje wszystkie punkty wystrzelane przez danego zawodnika w całym cyklu zawodów - liczba punktów wskazana w tej kolumnie pozwala również rozstrzygnąć ewentualne baraże, jeśli dwóch lub więcej zawodników będzie posiadać tę samą liczbę punktów pucharowych.

Poniżej znajduje się kwalifikacyjna tabela pomocnicza (tworzona na podstawie strzelonych kwalifikacji, tuż przed pierwszymi zawodami w cyklu):

L.p. Imię i Nazwisko I Runda (21.05.2023) K (18m) II (16.08.2023) K (18m) III (02.11.2023) K (18m) IV (29.02.2024) K (18m)