Zawody o Wielką Nagrodę Robin Hooda Łuk Tradycyjny 2022

L.p. Imię i Nazwisko I Runda (21.05.2022) (2×18m) P1 II (16.09.2022) K (2×18m) P2 III (11.11.2022) K (2×18m) P3 IV (15.01.2023) K (2×18m) P4 V (27.03.2023) K (2×18m) P5 SUMA* SP*
ROMANOWICZ Robert 455(230)25517(260)25479(230)13528(272)25
PIEKARZ Michał 443(217)20458(212)10
JANKOWSKA Aleksandra 429(212)16
JANKOWSKA Sylwia 489(244)16461(221)13468(234)13
GRODECKI Grzegorz 416(207)13437(215)8
ŁYSIK Karol 377(182)11
CEMPEL Adrian 0(0)9369(180)6
FELCZYK Jerzy 418(210)8
GRALA Irek 479(240)13
KOCZAN Bartek 0(0)10
KRÓL Michał 498(246)20492(242)25484(239)16513(254)20
KUBAS Tomasz 490(231)20515(254)20547(273)25
MIERZEJEWSKI Krzysztof 490(237)16443(210)11442(231)11385(184)11
NOWOŻYCKI Bartosz 464(227)11492(243)16
SADOWSKA Magda 428(204)7
ŚLEDŹ Arkadiusz 446(209)9419(194)9
STRUMIŁOWSKA Karolina 441(224)10

Kwalifikacje

W roku 2022, na prośbę naszych łuczników, zorganizowaliśmy pierwszy cykl zawodów o Wielką Nagrodę Robin Hooda w kategorii łuków tradycyjnych. Kwalifikacje do zawodów odbywają się jak w przypadku łuków klasycznych - w dowolnym momencie, na dowolnym treningu w tygodniu, w formie indywidualnych zgłoszeń. Aktualna lista punktowa wywieszona jest zawsze na tablicy w klubie. W kolumnie oznaczonej literką "P(liczba)" zastosowany został system punktacji pucharowej używany dotychczas w kategorii łuków klasycznych tj. za I miejsce liczba punktów wynosi 25, za II miejsce - 20, za III miejsce - 16, za IV miejsce 13, a następnie kolejno 11, 10, 9, itd. Przedostatnia kolumna, opatrzona etykietą "SUMA", wskazuje sumę wszystkich punktów pucharowych zdobytych przez danego zawodnika. Ostatnia kolumna, oznaczona "SP", sumuje wszystkie punkty wystrzelane przez danego zawodnika w całym cyklu zawodów - liczba punktów wskazana w tej kolumnie pozwala również rozstrzygnąć ewentualne baraże, jeśli dwóch lub więcej zawodników będzie posiadać tę samą liczbę punktów pucharowych.

Poniżej znajduje się kwalifikacyjna tabela pomocnicza (tworzona na podstawie strzelonych kwalifikacji, tuż przed pierwszymi zawodami w cyklu):

L.p. Imię i Nazwisko I Runda (21.05.2022) (18m) II (16.09.2022) K (18m) III (11.11.2022) K (18m) IV (15.01.2023) K (18m) V (27.03.2023) K (18m)
ROMANOWICZ Robert

488(257)

PIEKARZ Michał

453(228)

GRODECKI Grzegorz

428(211)

JANKOWSKA Aleksandra

401(194)

ŁYSIK Karol

380(199)

KOCZAN Bartek

458(239)

CEMPEL Adrian

383(173)