Zawody o Wielką Nagrodę Robin Hooda Łuk Tradycyjny 2022

L.p. Imię i Nazwisko I Runda (21.05.2022) (2×18m) P1 SUMA* SP*
ROMANOWICZ Robert 455(230)25
PIEKARZ Michał 443(217)20
JANKOWSKA Aleksandra 429(212)16
GRODECKI Grzegorz 416(207)13
ŁYSIK Karol 377(182)11
KOCZAN Bartek 0(0)10
CEMPEL Adrian 0(0)9

Kwalifikacje

W roku 2022 formuła klubowych zawodów o Wielką Nagrodę Robin Hooda 2022 uległa kilku zmianom. W odróżnieniu od lat ubiegłych, kwalifikacje nie odbywają się już w sobotę tuż przed zawodami, lecz prowadzone są w dowolnym momencie na dowolnym treningu w tygodniu w formie indywidualnych zgłoszeń. Do finału danej rundy przechodzi pięcioro zawodników z najwyższymi wynikami z kwalifikacji. Aktualna lista wywieszona jest zawsze na tablicy w klubie - osobna lista będzie prowadzona dla sekcji łuków sportowych (olimpijskich), a osobna - dla łuków tradycyjnych .
Aby wyrównać szanse dla wszystkich startujących, postanowiliśmy powrócić do poprzedniego, skróconego systemu punktacji tj. za I miejsce liczba punktów wynosi 25, za II miejsce - 20, za III miejsce - 16, za IV miejsce 13, a następnie kolejno 11, 10, 9, itd.

Poniższa tabela przedstawia wyniki kwalifikacji dla sekcji łuków tradycyjnych:

L.p. Imię i Nazwisko I Runda (21.05.2022) (18m)
ROMANOWICZ Robert

488(257)

PIEKARZ Michał

453(228)

GRODECKI Grzegorz

428(211)

JANKOWSKA Aleksandra

401(194)

ŁYSIK Karol

380(199)

KOCZAN Bartek

458(239)

CEMPEL Adrian

383(173)